Tarieven 2024

Hoe het met de kosten en extra kosten zit van uw bezoek aan de huisartsenpraktijk leest u in deze infographic Infographic_eerstelijnszorg_10_NL.pdf

De tarieven 2024 voor de incidentele en acute hulpverlening aan passanten bedragen:

Tarieven voor passanten (in euro's)

  • Consulten 35,91
  • Consulten > 20 min 71,83
  • Visites 53,87
  • Visites > 20 min 89,78
  • Telefonische consulten (5 min) 17,96
  • Vaccinatie / Injecties 17,96

Bij hulp buiten uw woonplaats en het ontbreken van verzekeringsgegevens of in het geval u niet verzekerd bent, vindt rechtstreeks afrekening met u plaats. U dient dit bedrag bij ons te pinnen. U kunt de nota dan zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.

Informatie verstrekking

  • Telefonische of schriftelijke beantwoording 17,96 (per 5 min)

Kwartaaltarieven en Ketenzorg

De huisarts brengt voor iedereen die staat ingeschreven een vast bedrag per kwartaal in rekening bij de Zorgverzekeraar. Dit is het kwartaaltarief dat u terugvindt in uw zorgkosten-overzicht van uw verzekeraar. Dit bedrag valt niet onder uw eigen risico. Meer informatie over huisartsenzorg leest u duidelijk op de website van onze dominante zorgverzekeraar Menzis:

Meer informatie over huisartsenzorg

Ketenzorg voor DM, CVRM, Astma en COPD in het kader van een zorgprogramma wordt anders gedeclareerd.