Missie & visie

Missie (waarom bestaan we?)

  • Wij leveren kwalitatief goede huisartsenzorg in de buurt vanuit een multidisciplinair medisch centrum
  • Wij coördineren en leveren spoedeisende-, palliatieve-  en preventieve zorg

Visie (waar gaan we samen naar toe?)

  • Wij bieden persoonsgerichte zorg met aandacht voor sociale omstandigheden, diversiteit en leefstijl
  • Wij hebben oog voor moderne ontwikkelingen in onze wijze van zorgverlening
  • Wij bieden een breed pakket aan diagnostiek en behandeling aan
  • Wij zien een uitdaging en verantwoordelijkheid in het rationeel gebruik van zorg(kosten)
  • Wij zorgen voor een fijne werkomgeving voor ons team
  • Wij stimuleren opleiding en ontwikkeling van ons team
  • Wij leveren een bijdrage aan onderwijs en onderzoek
  • Wij hanteren duidelijke praktijkregels voor ons team en onze bezoekers