Compliment of klacht

Compliment of suggestie?

U kunt uw compliment of tip met ons delen: info@blespoelsaarntzen.nl

Niet tevreden?

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Ga in gesprek met ons

Praat erover met ons. Wij vinden het als huisarts maar ook als doktersassistent en praktijkondersteuner belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom u niet tevreden bent dan kunnen wij proberen uw probleem of klacht op te lossen. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris.

Klacht indienen

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. (NB: De waarnemend huisarts is met een eigen klachtenregeling ook aangesloten bij SKGE). De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van SKGE. U kunt ook eerst bellen naar 088 0229190. Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummerte vermelden. U kunt uw klacht sturen naar: SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven. Voor vragen kunt u bellen naar 088 0229100.

Geschilleninstantie

Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris(jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl

Bekijk de folder 

Meer informatie op skge.nl