Opleiding en Onderzoek

Wij vinden het belangrijk om gemotiveerde mensen op te leiden voor een baan in de zorg. Daarom bieden wij diverse stageplekken aan.

Doktersassistenten

Onze huisartsenpraktijk is een SBB erkende opleidingspraktijk voor doktersassistentes van het ROC Rijn IJssel in Arnhem en voor het NTI en LOI (BBL).

Co-assistenten

De praktijk is tevens een opleidingspraktijk voor co-assistenten van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC in Nijmegen.

HBO-studenten

Daarnaast werken we in het Medisch Centrum Loovelden frequent samen met studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Onderzoek

Huisartsenpraktijk Bles Poels en Aarntzen is een academische praktijk. Dat houdt in dat wij gegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, nieuwe mensen opleiden en onderwijs bieden aan co-assistenten.

We verzamelen allerlei gegevens over ziekten en aandoeningen en leggen deze vast in uw dossier. Deze gegevens worden gecodeerd en zijn niet te herleiden tot uw persoon. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de huisartsenzorg. Wij maken onderdeel uit van het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk. Als u hier meer over wilt lezen klik dan hier.

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt kunt u dat aan de assistente of uw huisarts laten weten. Soms zal uw huisarts u vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. U hoeft hier niet aan mee te doen wanneer u dat niet wilt. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van de zorg die wij u geven.

Hier leest u meer over Wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk (AVG 2018).

Onderzoek 2023: Artrose (Blijf Artrose de Baas)

Binnen dit onderzoek willen ze kijken wat de effecten zijn van een publieke campagne gericht op patiënten met heup- of knieartrose en op gezondheidsprofessionals. Ze meten hoofdzakelijk de effecten op zelfmanagement, kwaliteit van zorg en het uiteindelijke zorggebruik. 

Het project loopt van januari 2020 tot en met december 2023 en betreft een Cluster Randomised Controlled Trial (RCT) van 24 huisartsenpraktijken. De patiënten worden uitgenodigd via huisarts. De campagne duurt 18 maanden en zal hoofdzakelijk bestaan uit deverspreiding van boodschappen in diverse vormen en educatie aan patienten en zorgverleners. De campagnestart per oktober 2021.

Diagnostiek bij geheugenproblemen door de huisarts of op de geheugenpoli?

Recent is onze deelname aan onderzoek uitgebreid met een studie, waarin gekeken wordt of diagnostiek bij geheugenproblemen bij voorkeur door de huisarts of door de geheugenpoli wordt verricht. Onze praktijk kan daarvoor samenwerken met het Radboud ziekenhuis of het Rijnstate ziekenhuis.

De onderzoekers willen een antwoord krijgen op de vraag of diagnostiek bij ouderen met geheugenproblemen in de eerste lijn door de huisarts kan worden verricht, zonder dat dit nadelige gevolgen  heeft voor de behandeling en het functioneren van de patiënt en de mantelzorger op de lange termijn. Voor de patiënt en zijn naasten is het immers vaak een belasting om een poli elders te bezoeken.

Wilt u graag meer weten, de huisartsen en/of praktijkondersteuner ouderenzorg (Karin de West) kunnen u hierover inlichten.