Privacy

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze privacyverklaring leest u welke rechten u heeft en wat onze plichten zijn op grond van de AVG en de WGBO. U kunt voor nadere uitleg ook contact met de praktijk opnemen.

Privacy verklaring

Wilt u gebruik maken van uw rechten ten aanzien van uw medisch dossier? Vul dit aanvraagformulier in en lever dit in bij onze assistente.

Aanvraagformulier medisch dossier

Camerabewaking

In Huisartsenpraktijk Bles Poels en Aarntzen maken wij gebruik van cameratoezicht. Wij willen patiënten erop wijzen dat gemaakte opnamen niet onder het medisch dossier van een patiënt vallen. Om de privacy van patiënten, bezoekers en personeel te beschermen, mogen wij alleen cameratoezicht houden als wij aan de onderstaande voorwaarden uit de huidige wet- en regelgeving voldoen:

De huisartsenpraktijk moet een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Voor ons is dat patiënten, bezoekers en personeel beschermen en diefstal en vernieling tegengaan. 

Cameratoezicht in een huisartsenpraktijk is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Wij hebben geen andere mogelijkheid om te garanderen dat er 24/7 toezicht is om patiënten, bezoekers en personeel te beschermen en diefstal en vernieling tegen te gaan.

Patiënten, bezoekers en personeel moeten gewezen worden op het cameratoezicht en het doel daarvan. Hier voldoen wij aan door de camera’s goed zichtbaar op te hangen en door bezoekers bij de ingang te attenderen op de aanwezigheid van cameratoezicht.

De huisartsenpraktijk moet de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk houden. Om dit te waarborgen is er bewust gekozen voor de locatie van onze camera’s, namelijk bij de ingang, de balie en de personeelsuitgang.

De huisartsenpraktijk mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 
De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de praktijk de betreffende beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld. Wij houden ons hieraan en toetsen regelmatig ons beveiligingsbeleid.